שמוליק רוזן

מבוא
ביוגרפיה 1
ביוגרפיה 2
קפד ראשו
הגלגל החוזר
בארץ הלמה
גבורות
להתראות

 שמואל רוזן

במקרה או שלא במקרה

וכאילו כמתנה משמיים

חל יום הולדתו השמונים

של החידונאי הלאומי

בדיוק ביום בשבוע

בו משודרת תכניתו המיתולוגית

שמחה כפולה ומכופלת

עד מאה ועשרים