שמוליק רוזן

מבוא
ביוגרפיה 1
ביוגרפיה 2
קפד ראשו
הגלגל החוזר
בארץ הלמה
גבורות
להתראות

 שמואל רוזן
 שמואל רוזן

הגלגל החוזר מוגש למאזינים

בדיוק במחציתו של החידון השבועי

לפניכם גלגל לדוגמא

הגלגל האחרון

שהוגש למאזיני התכנית

...כשהחידונאי היה עדיין רק בן שבעים פלוס

הפתרון גם הוא ניתן כמובן

בהצלחה

הגלגל