שמוליק רוזן

מבוא
ביוגרפיה 1
ביוגרפיה 2
קפד ראשו
הגלגל החוזר
בארץ הלמה
גבורות
להתראות

 שמואל רוזן

ביום שבת הראשון

של חודש דצמבר שנת 2005

הגיע במזל-טוב לגבורות

גדול חידונאי ישראל

האיש והאגדה

שמואל רוזן

האתר הצנוע שלפניכם

מוגש לו בשמחה ובכבוד